په ننگرھار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د کوویډ -١٩پر وړاندې د دولت پرغبرگون څارنه- پنځمه دوره

د ۲۰۲۰ په دسمبر کې، د افغانستان د عامه څیړنو موسسې (APPRO) ننګرهار، لغمان او کنر ولایتونو کې د کوید-۱۹ په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون د څارنې لپاره یوه څیړنه ترسره کړه. د دې څیړنې موندنې ښیي چې د کوید-۱۹ کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کې( د کوید ۱۹ خدماتو وړاندې کولو،د پوهاوي لوړولو، د روغتیا او طبي تجهیزاتو زیاتوالی  او د عامې روغتیا وزارت د تست ظرفیت لوړونې پروګرامونو او پروژو د بودجې تأمین) شامل دی.

لیکوال:   عبیدالله عبدی
د څیړنې سیمه:   حکومت کول