په ننگرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د کوویډ١٩ -پر وړاندې د دولت پرغبرگون څارنه – درییمه دوره

د ۲۰۲۰ په اکتوبر کې ، APPRO د COVID-19 ازموینې میکانیزم ، په ځانګړي توګه د ننګرهار ، کنړ او لغمان ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو او COVID-19 روغتیایی مرکزونو لخوا رامینځته شوې د ازموینې پروسې نظارت یا څارنې لپاره څیړنې ترسره کړې. همدارنګه په افغانستان کې د COVID-19 د پیښېدو راهیسې د عامې روغتیا وزارت  لخوا د آزموینې میکانیزم څارنه هم په دې څیړنه کې شامله ده. دا څارنیز راپور د فبروری په ۴ د لومړۍ مثبتې قضیې د راپور ورکولو وروسته په افغانستان کې د کوید -۱۹ په وړاندې د دولت او نړیوالې ټولنې ځواب هم بررسی یا معاینه کوي.

د څیړنې سیمه:   حکومت کول