تیر پروژه

توضیحات سرلیک نېټه
د کورډایډ له لارې د اروپايي ټولنې له خوا تمویل شوې، دغې پروژې د هېواد د ۲ ولایتونو په ۵ ولسوالیو کې د معیشت او سوداګریزو فعالیتونو په برخو کې د ښځو د اړتیاوو په پېژندلو او هوارولو تمرکز درلود. په روزګان او لغمان کې د کورډایډ له خوا پر ښځو متمرکزې پلان جوړونې پر بنسټ سنجونه او څارنه ۲۰۱۵
د World University Service of Canada پوهنتون له خوا تمویل شوې، دغه پروژه هڅه کوي چې د تخنیکي زده کړو ریاست ظرفیتونه په پیل کې د شته ظرفیتونو د تثبیت او د پالیسۍ جوړونې په برخه کې د اړتیاوو پېژندلو له لارې لوړ کړي. د ظرفیتي اړتیاوو سنجونه، د ښوونیزو طرحو تدوین، او د پوهنې وزارت د تخنیکي زده کړو ریاست له پاره د روزنې وړاندې کول ۲۰۱۵
د کورډایډ له خوا تمویل شوې، دغه پروژه پر ښځو له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لېږد اغېزې د هېواد په ۱۲ ولایتونو کې تر څارنې لاندې نیسي. ښځې د لېږد په پروسه کې ۲۰۱۲-۲۰۱۴
د Global Rights له خوا تمویل شوې، په دې پروژه کې د هغو درېیو پروګرامونو په سنجونه کار کیږي چې له ۲۰۱۱ کال راهیسې د Global Rights له خوا د هېواد په شپږو ولایتونو کې پلې شوې دي. د  Global Rights له پاره د پروګرام ارزونه ۲۰۱۴
د آکسفام جي.بي له خوا تمویل شوې، په دې څېړنه کې پر ښځو تمرکز لرونکو هغو پروژو پر عملیاتي چاپېریال د امنیتي لېږد اغېزې سنجول شوې دي چې د آکسفام جي.بي له خوا پلې کیږي. د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د آکسفام جي.بي پر ښځو تمرکز لرونکو پروګرامونو مبنايي سنجونه ۲۰۱۴
د Coffey International له خوا تمویل شوې، دغه مطالعه د افغانستان په سترو جمعیتي مرکزونو کې د کوچنیو دودیزو تصدیو مرستې تر سنجونې لاندې نیسي او د افغان دولت او نړیوالو ډونرانو له خوا د راتلونکو اقتصادي پالیسیو د تدوین له پاره وړاندیزونه کوي. په افغانستان کې کوچنۍ او منځنۍ تصدیانې، د افغانستان د لاسي صنایعو تولیدي اقتصادي فعالیتونو ته لنډه کتنه ۲۰۱۴
د کورډایډ له خوا تمویل شوې، د ثابت خوراکي امنیت د تأمین له پاره د یوې وسیلې په توګه د کرنیزو تولیداتو له پاره د مالي او تخنیکي ملاتړ د اغېزو ارزونه. په کابل او مزارشریف کې د خوراکي امنیت د پروژو ارزونه ۲۰۱۴
د CAFOD له خوا تمویل شوې، په هرات کې د زعفرانو د تولیدوونکو له پاره د مالي او تخنیکي ملاتړ د اغېزو ارزونه. په هرات کې د زعفرانو په تولید کې د سکټوري ملاتړ ارزونه ۲۰۱۴
د ښځو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر له خوا تمویل شوې، د دغې څېړنیزې پروژې موخه په دې ټکي پوهېدنه وه چې سوداګرې ښځې څنګه کولای شي خپله سوادګري تأسیس او وساتي او پر وړاندې شته ستونزو غلبه وکړي. ښځې او اقتصادي فعالیتونه په افغانستان کې: ننګونې او لیدلوري ۲۰۱۴
د اکشن اېډ، آکسفام جي.بي، او په افغانستان کې د کاناډا سفارت له خوا تمویل شوې، دغه ارزونه د دې هڅه کوي چې په ګوته کړي له ۲۰۰۸ کال راهیسې د NAPWA عمل پلان په چوکاټ کې کومې لاسته راوړنې حاصل شوې او تر ۲۰۱۸ کاله دولت او نړیواله ټولنه باید په دې پلان کې د درج شویو اهدافو د عملي کولو له پاره کوم ګامونه پورته کړي. د افغان ښځو له پاره د ملي عمل پلان ارزونه (NAPWA) ۲۰۱۴
د UNDP/LOTFA له خوا تمویل شوې، دا د مشوره ورکولو او څېړنې یوه پروژه ده چې په افغان ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو له پاتې کېدو سره مرسته کوي. اپرو موسسه د ښځو له هغو څلورو ملي سازمانونو څخه د تشکیل شوي کنسرسیوم مشري کوي چې په افغان ملي پولیسو کې شته ښځینه پولیسو ته د مشورې ورکولو دنده لري. اپرو موسسې ته دنده ورکړل شوه چې له دې مداخلې څخه رامنځ ته شوي تغییرات د مبنايي(baseline) شرایطو په پرتله تر څارنې لاندې ونیسي او اړوندې څېړنې ترسره کړي. ښځې په افغان ملي پولیسو کې ۲۰۱۳-۲۰۱۴
د GIZ له خوا تمویل شوې، د کلسټرونو رسمول او د مهارتونو لېږد او کوچنیو پورونو ته په کتو سره د هغوی د اړتیاوو د لړلیک چمتو کول. په کابل، پروان او مزارشریف کې د دودیزو منځنیو صنعتي کلسټرونو اړتیا سنجونه ۲۰۱۳
د  War Child Canada له خوا تمویل شوې، پر ګټه والو د  AWCSP  پروګرام د ثبات او اغېزو ارزونه. له افغان ښځو څخه د ټولنیز ملاتړ پروګرام (AWCSP) ۲۰۱۳
د GIZ له خوا تمویل شوې، په کابل، مزارشریف، هرات، کندهار او جلال آباد کې د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د عامه ادارې د پوهنځیو جوړولو په لاره کې د لوړو زده کړو سکټور کې د اصلاحاتو راوستو د غوښتنو او امکاناتو مطالعه. د افغانستان په پوهنتونونو کې د عامه ا دارې د پوهنځیو د تأسیس امکان سنجونه ۲۰۱۲
د آغاخان بنسټ – کاناډا له خوا تمویل شوې، له پاکستان او ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ ارزونه. افغانستان او سیمه ییزه سوداګري ۲۰۱۱-۲۰۱۲
د آکسفام موسسې له خوا تمویل شوې، د هغه رول څېړنه چې ښځې یې د سولې په پروسه کې لوبوي او له هغه رول سره یې پرتلنه چې د هغوی له پاره د رسمي پالیسۍ جوړونې په سطحه وضع شوې ده. د سولې په پروسه کې د ښځو رول ۲۰۱۱-۲۰۱۲
د DAI له خوا تمویل شوې، په بادغیس، فراه، غزني، هلمند، هرات، کابل، کندهار، خوست، لغمان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، روزګان او زابل ولایتونو کې د پراختیايي بودیجې په تخصیص کې د ولسوالیو د حکومتوالۍ د تشکیلاتو د اغېزمنتوب او نا اغېزمنتوب ارزونه. د محلي پراختیا له پاره د ولسوالۍ د حکومت له خوا د بودیجه وېشنې د مکانیزمونو سنجول او رسمول ۲۰۱۱
د باندنۍ ودې انستیتیوت له خوا تمویل شوې، له کلیو څخه ښارونو ته په کډه کېدو کې د جګړې د رول په اړه د ژور معرفت ترلاسه کول. په افغانستان کې له کلیو څخه ښارونو ته کډه کېدل ۲۰۱۱
د MISFA سازمان له خوا تمویل شوې، د نویو بازارونو موندل او د غیر رسمي تولیدي سکټور له پاره د نویو محصولاتو پراخول. په هرات او کابل کې د دودیزو کوچنیو او منځنیو تصدیو ترمنځ د کوچنیو پورونو له پاره د تقاضا سنجونه ۲۰۱۱
د MISFA سازمان له خوا تمویل شوې، د کوچنیو شرعي پورونو د محصولاتو معرفي کولو په موخه د بازار سنجونه. په افغانستان کې د کوچنیو شرعي پورونو د ورکړې امکان سنجونه ۲۰۱۱
د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان له خوا تمویل شوې، د دې سازمان د پروژې د وروستۍ ارزونې اجراء کول هغه چې په افغانستان کې د کورنۍ د قانون سمولو په موخه پلې شوې وه. په عمل کې د ښځو د حقونو ارزونه ۲۰۱۱
د نړیوال بانک له خوا تمویل شوې، د سوداګریزو جوازونو د صادرولو لړۍ رسمول او تحلیل، د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې د اصلاحاتو رامنځ ته کولو له پاره د لازمو وړاندیزونو کول. د جواز د صادرولو پروسې سمون او د خصوصي سکټور وده ۲۰۱۱
د TetraTech/ARD له خوا تمویل شوې، پر سړکونو، پارکونو او روغتونونو د تمرکز له مخې په کابل کې ښاري خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو څېړنه. ښاري خدمتونو ته د ښځو لاسرسی ۲۰۱۱
د حرکت سازمان له خوا تمویل شوې، د ګمرکونو د عملیاتي پروسو د تطبیقي خنډونو پېژندل او د اصلاحاتو راوستو له پاره د وړاندیزونو کول. په افغانستان کې د ګمرکونو سیسټم انتقادي تحلیل ۲۰۱۱
د LOTFA په وسیله تمویل شوې، د ښځینه پولیسو په وسیله د سرته رسېدلو کارونو او شرایطو څېړنه او د افغان ملي پولیسو په عمومي تشکیل کې د ښځینه پولیسو د ورګډولو د غوره لارو پېژندل. په افغان ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو په رول پوهېدل ۲۰۱۰
د نړیوال بانک له خوا تمویل شوې، د زعفرانو په ارزشي ځنځیر کې د ښځو د رول او مرستو سنجونه او د جنسیت اشاعې د مداخلاتو له پاره د ورودي ټکو پېژندل. جنسیت او تجارت ۲۰۱۰
د یونیسف له خوا تمویل شوې، په شمالي سیمه کې د جنسي ځورونې د راپور ورکړل شویو قضیو د څېړنې له پاره د ایجاد شویو عملیاتي کړنلارو مستند جوړول او د موجوده تنظیمي ظرفیتونو پیاوړتیا په موخه د وړاندیزونو کول. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې تحلیل ۲۰۱۰
د دې خبرې د ارزونې له پاره یوه پروژه چې د سواد زده کړې پروګرامونو د تطبیق لړۍ څه ډول اداره شوه او په دې پروسه کې کومو مساعدو او ګواښوونکو عواملو او عاملانو شتون درلود. دغه پروژه د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت له خوا تمویل شوې ده. په بلخ، بامیانو، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د NESP II او NLAP پلانونو تر چتر لاندې د سواد زده کړې مرکزونو پروسه يي ارزونه ۲۰۱۰
د CARE سازمان له خوا تمویل شوې، د هغه پروګرام ارزونه چې په کې له کابل مېشتو کونډو ښځو ملاتړ شوی تر څو د خپلو حقونو له پاره د حق غوښتنې په پروسه کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د حق غوښتنې له پاره د کونډو ښځو انجمن منځمهاله ارزونه ۲۰۱۰
د IDRC سازمان له خوا تمویل شوې، په افغانستان کې د جنسیت خپرولو پالیسیو، پروګرامونو او پروژو د تدوین او سنجونې له پاره د یوه بنسټ په توګه په کرنیز تولید کې د ښځو رول مستند جوړونې له پاره د ارزشي ځنځیر مېتود عملي کول. د افغانستان په کلیو کې جنسیت او د کرنیز سیسټم نویول ۲۰۰۹-۲۰۱۱
د کاناډا د نړیوالې پراختیايي ادارې(CIDA) له خوا تمویل شوې. «په عمل کې د ښځو حقونه» تر سرلیک لاندې د حقوقو او ډیموکراسۍ سازمان د پروژې منځمهاله ارزونه ۲۰۰۹
د کاناډا د نړیوالې پراختیايي ادارې(CIDA) له خوا تمویل شوې. «د حقوقي مرستو ملي کول» تر سرلیک لاندې د نړیوال حقوقي بنسټ د حقوقي مرستو پروګرام منځمهاله ارزونه ۲۰۰۹
د کاناډا د نړیوالې پراختیايي ادارې(CIDA) له خوا تمویل شوې. د بڼوالۍ پروژې منځمهاله ارزونهMEDA ۲۰۰۹
د کاناډا د نړیوالې پراختیايي ادارې(CIDA) له خوا تمویل شوې. د کونډو ښځو له پاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو پروګرام منځمهاله ارزونه ۲۰۰۹
د کاناډا د نړیوالې پراختیايي ادارې(CIDA) له خوا تمویل شوې. په کابل کې د کونډو ښځو له پاره د بشر دوستانه مرستو منځمهاله ارزونه ۲۰۰۹
د ژغورنې نړیوالې کمېټې (IRC) له خوا تمویل شوې د هر اړخیزو زده کړو پروژې ارزونه ۲۰۰۹
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او UNHCR له خوا سپارلې دنده، د ۲۰۱۷ کال په لړکې په افغانستان کې د ټولنیزو او اقتصادي حقونو په تأمین کې د شوي پرمختګ تحلیل د ۲۰۱۷ کال له پاره د ټولنیزو او اقتصادي حقونو راپور ۲۰۰۸
د MISFA له خوا تمویل شوې، پر سوداګریزو فعالیتونو او د ښځو تر مالکیت لاندې سوداګریو د کوچنیو پورونو د اغېز سنجونه او د راتلونکې پلان جوړونې له پاره د وړاندیزونو کول MISFA په افغانستان کې د کوچنیو پورونو انتقادي سنجونه ۲۰۰۷-۲۰۰۸

د نړیوال بانک له خوا تمویل شوې، د هغو اصلاحاتو انتقادي سنجونه چې تر اوسه په هرات او کابل کې د روغتیا، پوهنې او ښاري خدمتونو په سکټورونو کې ترسره شوي، په راتلونکې کې د اصلاحاتو له پاره د وړاندیزونو کول.

په افغانستان کې سکټوري اصلاحات ۲۰۰۷