Filter Publications

Publications


د ۱۳۲۵ ملي عمل پلان څارنه – د څارنې دویمه دوره: د ۲۰۱۷ کال له مې تر اګېست

شته څېړنې په ډاګه کوي چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو په لاره کې پرمختګ تر ټولو غوره حالت کې هم ورو دی. د هغې اجرايي بودیجې په اړه د افغان حکومت او نړیوالو ډونرانو ترمنځ د نظر اختلاف چې د ۲۰۱۷ کال په اکټوبر میاشت کې نهايي شوه، له هغو سترو لاملونو دی چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلي کېدو مخه نیسي. په ورته وخت کې، څو وزارتونو او بې شمېره مدني او نړیوالو بنسټونو د ښځو، سولې او امنیت او ۱۳۲۵ عمل پلان سره په تړلو موضوعاتو کار کړی. خو بیا هم ښکاري چې د جنسیتي نابرابرۍ د مسئلې په څېړلو کې د ۱۳۲۵ عمل پلان د اجرايي الزاماتو او د حکومت، مدني ټولنې بنسټونو او د افغانستان د نړیوالو ډونرانو د جمعي هلو ځلو ترمنځ درځ وجود لري. پر ۱۳۲۵عمل پلان د څارنې پروژې د څارنې برخه د ۱۳۲۵ عمل پلان پر پلي کېدو د اغېزناکو بدلونونو د تعقیب له پاره ډيزاین شوی او په دې لاره کې د عملیاتي چاپېریال پر تحولاتو او د جنسیتي او حقوقي برابرۍ سره تړلو پروګرامونو په جوړښت کې د بېلابېلو ښکېلو غاړو پر پرېکړو تمرکز لري. په دې راپور کې په هغو بدلونونو او همدارنګه د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو له پاره د هغوی د عملي ګامونو په اړه کار کوو چې د «۲۰۱۷ کال مې – اګېست» په ترڅ کې منځ ته راغلي.

Research Fields:   Human Security Reports

Afghanistan Rights Monitor – Cycle 5

This is the fifth monitoring report of Afghanistan Rights Monitor (ARM). The objective for the ARM monitoring rounds is to assess changes in fundamental rights conditions across ten target provinces from January 2016 to December 2017. “Fundamental Rights” are conceptualized broadly to include Civic, Social, and Economic rights. A baseline assessment was concluded in December 2015 to establish the basis against which to monitor changes in fundamental rights conditions, followed by three monitoring cycles.  This fifth monitoring cycle covers July to October 2017. Data were collected in 29 rural and urban districts in the Central, Northern, Southern, Eastern and Western geographical zones of Afghanistan.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان – دورۀ نظارتی پنجم

ھدف این گزارش و ھمچنین گزارش ھای نظارتی پیشین عبارت از سنجش دائمی تغییرات بوجود آمده در شرایط حقوق اساسی در ده ولایت مورد نظر می باشد. در این گزارش، «حقوق اساسی» به ستون ھای حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی شده اند. در ماه دسمبر 2015 با انجام یک یک مطالعهٔ مقدماتی  توانستیم مبنایی برای سنجش این تغییرات تعیین کنیم و به دنبال آن روند ھای نظارتی طی دوره ھای زمانی “جنوری-اپریل 2016″، “می-جولای 2016″، “آگوست-نومبر 2016” و “مارچ-جون 2017” این نظارت ها انجام شوند. این دورٴه نظارتی دورٴه پنجم، زمانی “جولای-اکتبر 2017” را تحت پوشش قرار می دهد. 

Research Fields:   Governance Human Security Reports

د افغان وګړو له بنسټیزو حقونو څخه څارنه – پنځمه څارنیزه دوره

دغه راپور ھم د تېرو څارنیزو راپورونو په څېر په پام کې لري چې په لسو ټاکل شویو ولایتونو کې په بنسټیز حقونو کې راغلي بدلوونه په دایمي توگه وسنجوي. د راپور موخو ته په کتو، «بنسټیز حقونو» د مدني، ټولنیزو او اقتصادي حقونو په کته گوریو وٻشل شوي دي. لومړنۍ ارزونه د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر میاشت کې وشوه تر څو داسې بنسټ کېښودل شي چې له مخې یې دغه بدلونونه و سنجول شي او ورپسې د څارنې نورې دورې د « ۲۰۱۶ کال جنوري – اپرٻل» ، «د ۲۰۱۶ کال مې – جولای» او «د ۲۰۱۶ کال اگېست – نومبر« او «د ۲۰۱۷ کال مارچ – جون»  څارنې ترسره شوې. دغه راپور د پنځم څارنیزه دوره دی، چې « ۲۰۱۷ کال جولای – اکټوبر» تر پوښښ لاندې نیسي

Research Fields:   Governance Human Security Reports

Women in Government: Needing More Than Numbers

Description: This research was conducted as part of APPRO’s Afghanistan Rights Monitor (ARM) project, to support informed policy and action on fundamental rights protection and promotion in Afghanistan through research, constructive advocacy, and increased capacity of public institutions. The case study explores opportunities for, and challenges to, the advancement of women’s rights in three provinces of Afghanistan, including Balkh (Mazar-e Sharif), Herat (Herat City), and Kabul (Kabul City), specifically through their presence and participation in government. This research highlights pivotal questions regarding the quality and impact of such participation and makes a series of recommendations to strengthen the presence and roles of women in government.

Research Fields:   Human Security Reports

Critical Review of NAP 1325 Policies

Description: Studies on the implementation of gender programming in Afghanistan show that strategies and programs are often reduced to “requirements” issued by donors to include a gender component or perspective in all programming with undefined capacity requirements and without concrete guidance, earmarked funding, or systematic monitoring and evaluation mechanisms. The purpose of this review is twofold. First, to assess the adequacy of and effectiveness of WPS programming by major international actors and their Afghan counterparts in Afghanistan and, second, to generate a series of practical recommendations on gender mainstreaming and women-centred programming in Afghanistan, using Afghanistan’s NAP 1325 as the legitimizing instrument.

Research Fields:   Human Security Reports

ښځې په دولت کې: له شمېرو پورته څیزونو ته اړیتا

د دغې ځانگړې مطالعې د څېړنې کار د افغان وگړو له بنسټیزو حقونو څخه د څارنې پروژې د یوې برخې په توگه ترسره شوی چې موخه یې د څېړنې، جوړونکې حق غوښتنې او د عامه بنسټونو د ظرفیت لوړونې له رې په هېواد کې له بنسټیزو حقونو څخه د م تړ او ترویج له پاره، له پالیسۍ جوړونې او شعوري اقدام څخه م تړ دی. دغه ځانگړې مطالعه د ښځو د حقونو د ارتقا له پاره د شته ننگونو او فرصتونو، په ځانگړې توگه په دولتي ارگانونو کې د هغوی د گډون له رې په بلخ (مزار شریف)، هرات (هرات ښار) او کابل (کابل ښار) ، پلټنه کوي. په دې څېړنه  کې، د کیفیت او د دې ډول گډون د اغېز په اړه بنسټیزې پوښتنې مطرح شوې دي

Research Fields:   Governance Human Security Reports

The Budget Process and Budget Advocacy: A Handbook

This manual is structured in three parts and serves as a resource for understanding the budget process in Afghanistan and identifying entry points for civil society to engage with budgeting authorities to ensure that citizens’ needs and concerns are accounted for and addressed in budget decisions.

The first part of this manual describes the basic principles of budgeting within a good governance framework. The second part describes the budgeting process in Afghanistan. The third part of this manual focuses on how and during which stages of the budget process CSOs and Local Authorities (LAs) can jointly influence budgeting decisions of the national government and elected officials to include local needs and priorities in annual government budgeting, particularly in the health and education sectors.

Research Fields:   Resources
Page 2 of 1312345...10...Last »