پالیسی حریم خصوصی

مقررات حفاظت کلی اطلاعات اتحادیه اروپا (GDPR) به تاریخ ۲۵-May سال ۲۰۱۸ به اجرا در آمد. APPRO و APPRO-Europe هر دو دارای دسترسی جهانی هستند و به همین ترتیب تحت GDPR موظف به ارایۀ اطلاعات دقیق و واضح در مورد حقوق جمعی افراد هستند که با آنها ارتباط برقرار میکنند.

پالیسی حریم خصوصی

APPRO و APPRO-Europe به حریم خصوصی دریافت اطلاعیه های دوره ای خود احترام میگذارد.APPRO و APPRO-Europe اطلاعات شخصی و حرفه ای در مورد افراد و سازمان رااز طریق تماس رو در رو٬ تبادل بزنس کارت٬ و اشتراک توسط افرادی که تصمیم به انجام این کار با کلیک بر روی “اشتراک” در هر یک از دو وب سایت را٬ جمع آوری میکنند.

هدف جمع آوری داده ها

انواع مختلف داده ها توسط APPRO و APPRO-Europe جمع آوری میشود برای:

اطلاعیه های مختلف به شمول ایمیل و به روز رسانی ها در اختیار مشترکین قرار داده میشود که بتوانند  در مورد فعالیت های APPRO و APPRO-Europe معلومات حاصل نمایند.

اطلاعیه ها در مورد رویداد ها توسط APPRO، APPRO-Europe و سازمان های همکار تنظیم می شود.

موثریت رسیدگی کردن براساس تحلیل برخورد مستفدین (در ذیل مشاهده کنید)

جمع آوری فهرست های قرارداد کننده گان، کارشناسان و متخصصان که ممکن استAPPROو APPRO-Europeرا همکاری کنند برای کارهای فعلی و آینده دعوت میشوند.

جمع آوری اطلاعات نهادی برای معاملات مالی برای پرداخت و یا دریافت وجوه

جمع آوری شرح اشخاص و سازمان ها به هدف جمع آوری و تحلیل داده ها

در تمام موارد فوق رضایت قبلی  شخص دریافت می شود و گزینه های واضح و روشن فراهم می شود برای حذف هر یک از مجموعه داده های بالا ارایه شده است.

اطلاعات در تمام بسته داده های بالا به هیچ یک از فرآیند های اتوماتیک  مربوط نمیشود که نتیجه بر استفاده اهداف غیر از  موارد ذیل شود.

نوعیت داده ها

برای اطلاعیه ها، اطلاعاتی که جمع آوری می شود متشکل از: نام، مقام /سازمان، آدرس پستی، و ایملی آدرس.

برای مدیرت ویب سایت، اطلاعات جمع آوری شده، رفتار کاربر را ضبط می کند. بطور مثال، دکمه های که بیشتر کلیک شده، صفحاتی که بیشتر بررسی شده، مدت زنامی که بالای هر صفحه صرف شده، و کشور و یا منطقه کاربر

کوکی ها برای کسب تجارب و کارکرد ویپسایت استفاده می شود. APPRO و APPRO-Europe کوکی ها را برای جمع آوری داده های ناشناس در مورد استفاده از هر یک ویب سایت برای تحلیل و انکشاف خدمات استفاده میکند.

برای مناقصه ها و جوایز،اطلاعاتی جمع آوری شده در مورد افراد، استوار با محتوای تجربیات نامه حرفی ای کامل می باشد.

برای معاملات مالی، اطلاعاتی که جمع آوری می شود، متشکل از:

 می باشد. VAT and IBAN or SWIFT codes

برای تحقیق، نظارت، و فعالیت های آموزشی، اطلاعات که جمع آوری می شود متشکل از : سال، درجه تحصیل، جنسیت، زبان، حالت مدنی، بخش اشتغال، و سایر داده های جمعیت شناسی.

تحت هیچ شرایطی هر نوع از داده های فوق عمومی سازی می شود و یا با سایر سازمان ها به اشتراک گذاشته می شود بدون رضایت قبلی اشخاصی که اطلاعات اش توسط APPRO و APPRO-Europe ثیت شده است.

محدودیت زمانی ذخیره سازی داده ها

هیچ داده ای طولانی تر از آنچه که برای اهداف جمع آوری شده لازم است نگهداری می شود

امنیت داده ها

تمام داده های شخصی و مجموعه داده ها مطابق با شرایط این پالسی خصوصی و قوانین و مقررات موجود مدیریت می شود.

تمام داده ها محفوظ نگهداشته فقط به دسترس اشخاص با صلاحیت APPRO و APPRO-Europe  قرار می گیرد. ابزارهایی که برای اطمینان از حریم خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از رمز گذاری کامل، فایروال ها، پستیبان گیری منظم، و حفاظت از رمز عبور  می باشد.

حقوق

تمام اشخاصی که  داده های شان توسط APPRO APPRO-Europe نگهداری می شود، حق دسترسی به داده های خویش را دارند. آنها از اطلاعات استفاده شده در مورد داده ها مطلع میشوند و، برای تصحیح٬  APPRO و APPRO-Europe، به روز ساختن یا کاملاً حذف داده های شان در جریان گذاشته می شوند.