درباره اپرو

در مورد موسسه مطالعات عامه افغانستان

 موسسه مطالعات عامه افغانسان(آپرو) یک نهاد مستقل تحقیق اجتماعی است که متعهد به ارتقای دانش اجتماعی و پالیسی  برای کمک به  تلاش های توسعوی  در افغانستان و دیگر کشور های کمتر توسعه یافته از طریق انجام دادن تحقیقات علمی اجتماعی، نظارت و ارزیابی، برنامه های آموزشی و  مشاوره ها میباشد. موسسه مطالعات عامه افغانستان (آپرو) با وزارت اقتصاد افغانستان به حیث یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی ثبت است. دفتر مرکزی آپرو در کابل موقعیت داشته و دارای دفاتر ساحوی در مزار شریف (شمال)، هرات (غرب)، قندهار (جنوب)، جلال آباد (شرق) و بامیان (مرکز) میباشد.

آپرو و پژوهشگران آن پروژه های تحقیقی را در اروپا، آسیای مرکزی، پاکستان، هندوستان،

افریقا، چین و ترکیه انجام داده اند. آپرو بنیان گذار آپرو-اروپا است، که یک نهاد شبکه یی غیر انتفاعی بوده و متعهد به انجام تحقیقات کاربردی، برنامه های آموزشی، پالیسی دادخواهی، و پروگرام و ارزیابی پروژه ها درساحات منازعه میباشد. آپرو-اروپا به مثابه یک انجمن برای تبادله معلومات و انتقال دانش، توسعه و فعالیت های دادخواهی در اروپا برای نهاد های جامعه مدنی که در قسمت موضوعات حقوق بشری در کشور های کمتر توسعه یافته فعالیت دارند، عمل میکند.

آپرو همچنان به مثابه منشی کمیته ملی دادخواهی برای پالیسی عامه عمل میکند که تعهد آن سهولت بخشیدن دادخواهی ساختاری مبنی بر شواهد توسط جامعه مدنی است تا مقامات دولتی را در قسمت نیاز ها و حقوق اساسی افغان ها دخیل سازند.

آپرو و آپرو-اروپا راجستر شده ابتکار شفافیت کمکهای بین المللی است

 ماموریت آپرو تسهیل نمودن مباحث بنیادی روی موضوعات پالیسی توسعه برای کشور های کمتر توسعه یافته، کشور های درگیر منازعه و جنگ زده میباشد. این ماموریت دارای دو اجزا میباشد. جز اول عبارت از اندازه نمودن جریان توسعه و پیشرفت در مقابل اهداف درازمدت بازسازی و فراهم نمودن بینش در مورد اینکه چگونه اجراعات را در مقابل اهداف تعیین شده توسط حکومت های ملی و کمک کننده های بین‌المللی آن ها بهبود بخشیم. جز دوم عبارت از تربیت و مشوره دادن به جمعی از  پژوهشگران ملی است تا تحقیقات کاربردی انجام دهند و آموزش عملی متمرکز به روند پالیسی و ارزیابی های منسجم با معیار های شناخته شده بین المللی را فرا گیرند. یافته ها از تحقیقات و ارزیابی های آپرو منتشر می‌شوند تا خلاء های موجود و ضروری را در قسمت دانش روند پالیسی سازی بیان کند تا معرفت پژوهشگران، شخصیت‌های علمی، تصمیم گیرنده ها و پالیسی سازان در تمام سطوح بهبود یابد .

 در کشور های کمتر توسعه یافته، به ویژه کشور های مداوم در منازعه، جمع آوری معلومات کمی، موثق با کمبود دسترسی بازیک راهای نفوس توافق مینمایند بخاطر امنیت نا کافی، ظرفیت‌های نهادی ملی نا کافی به منظور جمع آوری معلومات  به‌موقع و طریقه قابل اعتماد.،در دسترس نبودن کلی آمارهای گزارش های اساسی و مهم تاریخی مانند اطلاعات سرشماری.

به منظور حفظ این محدودیت ها همزمان با حفظ سخت گیری علمی، آپرو از روش های تحقیق کیفی مانند مصاحبه های کلیدی اشخاص مخبر و بحث های گروپی متمرکز استفاده میکند که تکمیل میشود با اطلاعات کمی جمع آوری شده در  مواردی جای که نفوس میتواند مشخص باشد و بدون کدام موانع دیده میشدند

به هر انداره که ممکن باشد استفاده متشکل از اطلاعات کمی است که از طریق نهادهای دولتی و دیگر منابع قابل دسترس میباشد. در تمام موارد تجزیه و تحلیل بافت میخورند با ترسیم از تجربه های از مناطق ، کشور ها، و حالات دیگر. روش های مارا به منظور معلومات بیشتر مشاهده نمایید.

آپرو تحقیقات روی موضوعات میان بر اقتصاد سیاسی، حکومتداری، امنیت بشری، منابع طبیعی و مدیریت محیطی و موثریت کمک ها انجام میدهد. وظیفه آپرو سمت میگیرد به منظور سهولت بخشیدن سخن و عمل در راستای حکومتداری خوب به اساس مفاد دوجانبه تعاملات بین جامعه مدنی و مقامات دولتی، بدون درنظرداشت گرایش ها و ترجیحات  سیاسی.

از آن جا که آپرو وابسته به بودیجه از طرف منابع مختلف ملی و بین المللی به منظور حفظ فعالیتش است ، یافته ها و پیامد های تحقیقات را که به عهده گرفته کاملا مبنی بر تحلیل تجربی اطلاعات میباشد. تمام تحقیقات مستقلانه طرح و انجام میشود تا همکاری و گفت و شنود انتقادی و سودمند را بین احزاب با دستور کار متفاوت که شریک میسازد یک تمرکز را بالای بازسازی و سلامت افغاستان و دیگر کشور های که آپرو در آن حظور دارد ترویج دهد.

تحقیق در موضوعات فوق بر مبنای شناسایی انجام میشود که در هر محیط پالیسی خلا های بین نتایج پالیسی و اهداف پالیسی وجود دارد.

ملاحظه کلیدی دوم در قسمت روش تحقیق آپرو اینست که تمام نتایج پالیسی شناسایی و یا ایجاد میکند مشکلات جدید را تا اشتراک داشته باشد به طرف مداخله پالیسی های بعدی که با تحقیق کاربردی آگاهی داده شده.

برای کمک کردن به دانش به اساس اینکه چگونه خلا بین نتایج پالیسی و اهداف پالیسی کوچک شوند ، آپرو  تعامل بین .اشکال جدید/معروف و موجود/ سنتی نهاد ها را بررسی میکند

توجه خاص به منظور شناسایی و نقشه برداری ساختار های بومی و راه های مساعد که در آن راه حل پالیسی ها فرا گرفته میشود و انجام میشود از طریق این ساختار ها. یافته ها از این روش رای تحقیق اجتماعی میتواند آشکار نمایید که آیا و چطور پالیسی کار میکند و چرا.

مبنی بر دانش تحقیق و ارزیابی های کاربردی، آپرو واحد های آموزشی را به ارتباط دینامیک های روند پالیسی، نظارت، ارزیابی، تحقیق برای پالیسی سازی و دادخواهی ارایه مینماید.  در تمام این واحد ها روند پالیسی منحیث مارپیچ ناتمام که در آن نقاط متعدد دخول برای دست اندرکاران  مختلف وجود دارد تا دینامیک ها و راهنمای روند پالیسی را متاثر سازد. برای معلومات بیشتر بخش آموزش را ببینید.