فساد را گزارش دهید! ابتکار جدید به منظور تقویت حکومت داری خوب

On 24 April 2017
By : appro-admin
No Comment
13,466 views

به تعقیب سلسله کارهایی که موسسه مطالعات عامه افغانستان  در امر مبارزه با فساد اداری وافزایش حسابدهی در ارایه خدمات در افغانستان انجام میدهد؛ اکنون این موسسه پلت فورم آنلاین را به منظور جمع آوری تجارب شهروندان افغانستان در خصوص طریقه ها و انواع مختلف فساد در ارایه خدمات به وجود آورده است. 
 
این نوآوری به شهروندان اجازه میدهد تا:
 
۱. رشوه ای را که به انواع...

Read more

موسسه مطالعات عامه افغانستان پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان را افتتاح کرد

On 5 June 2016
By : appro-admin
No Comment
666 views

موسسه مطالعات عامه افغانستان پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان را روز یکشنبه، 5 جون 2016 در سفارت شاهی هلند در کابل راه اندازی نمود. یافته های کلیدی و مهم مطالعات مقدماتی این پروژه از سراسر 10 ولایت افغانستان به اعضای جامعه مدنی افغانستان، ارگان های دولتی و موسسات بین المللی ارایه گردید

این گرده همایی شامل میزگرد نمایندگانی از ریاست مستقل ارگان های محلی، دفتر...

Read more
Page 1 of 11