امنیت خانم ها در اماکن عمومی : مشاهدات پروژه نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان

On 15 August 2016
By : appro-admin
No Comment
5,090 views

اخیراً آزار و اذیت خانم ها در جاده ها و اماکن عمومی نسبت به گذشته افزایش یافته و مشکلات متعددی را برای خانم ها خلق نموده است. این مسئله توجهٔ پژوهش گران مؤسسهٔ مطالعات عامهٔ افغانستان (APPRO) که در پروژه «نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان» ”ARM“ کار می کنند به خود جلب نموده و تصمیم گرفته شد به عنوان یک مقاله تحریر گردد.

Read more

زنان افغان‌ و پروسهٔ انتقال مسؤولیت‌های امنیتی

On 1 March 2015
By : appro-admin
No Comment
2,919 views

پروسهٔ انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان یکی از مباحث داغ رسانه‌ها، حکومت افغانستان و کشورهای درگیر در جنگ افغانستان بود.

Read more

به هم پیوستگی فساد اداری و سادیسم در افغانستان

On 13 May 2014
By : appro-admin
No Comment
7,144 views

فساد اداری یکی از عمده ترین چالش‌ّ‌‌ها، فرا راه تامین امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان است. موسسه مطالعات عامه افغانستان ۲۷ ترمینولوژی رایج اخذ رشوه یا فساد در ادارات افغانستان را شناسای کرده است.

Read more

Welcome!

On 14 January 2012
By : Ahmed Shaheer Anil
No Comment
2,114 views

Dear Reader, Thank you for checking out the APPRO Blog!   We’ve launched this blog for two reasons: First, we’re going to weigh in on topics related to Afghanistan that have either been misunderstood, misrepresented, or completely ignored. Since our founding in late 2007 we have found more than enough examples of all three. Our […]

Read more
Page 1 of 11